Od kilku lat lawinowo rośnie w Polsce liczba pracowników z krajów byłego ZSRR. W szczególności widać to w naszej branży – kierowcy zza wschodniej granicy, a w szczególności z Ukrainy wyjątkowo chętnie podejmują pracę w polskich firmach. Dla obu stron jest to korzystna sytuacja – pracownik zarobi więcej niż u większości przewoźników ze Wschodu, a właściciel firmy zyska tym samym kolejnego kierowcę. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI »

Warto jednak wiedzieć o tym, że zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej wiąże się także z koniecznością dopełnienia szeregu formalności, które nie występują przy zatrudnieniu Polaka czy innego obywatela unijnego kraju.Jednym z podstawowych dokumentów, jakie musi posiadać pracownik spoza Unii Europejskiej, a ubiegający się o zatrudnienie w Polsce, jest świadectwo kierowcy. Ze względu na podobieństwo w nazwie, często ten dokument jest mylony ze świadectwem kwalifikacji kierowcy. Tymczasem, to dwa, zupełnie różne typy uprawnień! Aby uniknąć niejasności, w kolejnym akapicie piszemy kilka słów na temat świadectwa kwalifikacji kierowcy.

Kto może się ubiegać o świadectwo kierowcy?

Jeżeli chcesz zatrudnić kierowcę spoza Unii Europejskiej w swojej firmie to właśnie Twoim obowiązkiem jest ubieganie się o świadectwo kierowcy dla niego. Dokument ten wydawany jest przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) i ważny jest przez 5 kolejnych lat od momentu wydania.A co trzeba zrobić, aby zacząć ubiegać się o świadectwo kierowcy dla swojego pracownika? Czytaj dalej!

Jakie dokumenty są wymagane aby je uzyskać?

Świadectwo kierowcy jest właściwie ostatnim dokumentem, jaki trzeba uzyskać, żeby kierowca spoza Unii Europejskiej mógł legalnie wykonywać przewozy międzynarodowe w Twojej firmie. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów jakie są konieczne, aby móc ubiegać się o świadectwo kierowcy.Pierwszym dokumentem jest oczywiście wniosek o wydanie świadectwa kierowcy. We wniosku należy zawrzeć informacje o firmie (nazwa, adres siedziby i tym podobne), jak również dane kierowcy, jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia czy jego obywatelstwo. 

Oprócz tego, we wniosku należy wskazać okres na jaki świadectwo ma zostać wydane (maksymalnie jest to 5 lat).A jak udowodnić GITD, że dany kierowca rzeczywiście może pracować w Twojej firmie? Z tym związany jest kolejny”papier” jaki musisz złożyć. Jest to oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu. W tym dokumencie Ty, jako przedsiębiorca i pracodawca danej osoby zaświadczasz, iż decydujesz się na zatrudnienie kierowcy oraz potwierdzasz, iż spełnia on wszystkie wymagania niezbędne do wykonywania tego zawodu. Obok tego zaświadczenia musisz pamiętać również o następujących dokumentach:

  • Orzeczenie lekarskie (kopia)
  • Orzeczenie psychologiczne (kopia)
  • Prawo jazdy (kopia)
  • Paszport kierowcy (kopia stron identyfikujących daną osobę)

A co z zatrudnieniem? Ostatecznie, tyle słyszy się o tym, że polskie firmy decydują się na zatrudnianie pracowników spoza Unii “na czarno”. Aby potwierdzić legalność zatrudnienia danego kierowcy pamiętaj o przedłożeniu tych dokumentów:

  • Kopia potwierdzenia ubezpieczenia społecznego
  • Dowód legalnego zatrudnienia (np. kopia Karty Polaka, zezwolenia na pracę czy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy).

Wszystko to dokumenty dotyczące kierowcy. A co z Twoją firmą? Pamiętaj o tym, że składając wniosek o świadectwo kierowcy musisz potwierdzić, że Twoje przedsiębiorstwo posiada ważną międzynarodową licencję transportową. Do tego niezbędna będzie kopia wspólnotowej licencji na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy.

Jaka jest cena za wyrobienie świadectwa kierowcy?

Wyrobienie świadectwa kierowcy kosztuje od 10 do 40 złotych. Kwota uzależniona jest od okresu, na jaki dokument zostaje wydany. Minimalny czas wydania to 1 rok, natomiast maksymalny wynosi 5 lat. Po upływie okresu ważności dokumentu pracodawca może ubiegać się o ponowne jego wydanie.

Opłatę za wyrobienie świadectwa kierowcy należy wnieść na rachunek GITD. Z kolei sam dowód wpłaty należy załączyć wraz z innymi dokumentami składanymi w trakcie ubiegania się o wydanie świadectwa.

Kiedy jest potrzebne świadectwo kierowcy? Świadectwo kierowcy jest tak samo niezbędnym dokumentem jak prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu, którym porusza się dana osoba. Twój pracownik powinien mieć je zawsze przy sobie, gdy prowadzi służbowy pojazd.

Jakie są kary za brak świadectwa kierowcy?

Brak świadectwa kierowcy przy kontroli oznacza mandat w wysokości 8000 złotych. Bardzo ważne jest, aby wykonujący przewozy pracownik miał świadectwo kierowcy cały czas przy sobie w trakcie wykonywania czynności służbowych. O taki dokument poprosić go może dowolny funkcjonariusz polskich/unijnych służb kontrolnych, a więc Policja czy Straż Graniczna, ale też przedstawiciele innych organów posiadający uprawnienia do kontroli pojazdów.

Jak przedłużyć świadectwo kierowcy?

Chcesz kontynuować współpracę z kierowcą, któremu kończy się ważność świadectwa? Pamiętaj, by na nieco ponad miesiąc przed upływem terminu dokumentu złożyć wniosek o jego przedłużenie. Taki wniosek wymaga przedłożenia identycznej dokumentacji, jak w przypadku ubiegania się o świadectwo po raz pierwszy.Dlaczego piszemy o dwóch miesiącach? Cóż, warto pamiętać o tym, że GITD ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o wydanie świadectwa kierowcy. I choć w praktyce dokumenty te wydawane są znacznie szybciej, to na wszelki wypadek warto zadbać o to wcześniej – by kierowca nie miał przerw w pracy.

Czym jest świadectwo kwalifikacji kierowcy?

Polak, który chce podjąć pracę jako zawodowy kierowca, musi otrzymać dokument określany jako świadectwo kwalifikacji. Jak wiemy, otrzymanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii to dopiero pierwszy krok. Świadectwo kwalifikacji to dokument niezbędny do podjęcia pracy jako kierowca pojazdu ciężarowego/autobusu na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej. Stanowi on swego rodzaju potwierdzenie kompetencji zawodowych danej osoby, a więc pozwala wykonywać zarobkowe zarobkowe przewozy przystosowanymi do tego pojazdami. Taki dokument uzyskać można na dwa sposoby:

  • po odbyciu szkolenia okresowego
  • po odbyciu kursu kwalifikacyjnego

Który z nich wybrać? Wszystko zależy od tego, kiedy kierowca uzyskał prawo jazdy po raz pierwszy. Tutaj zasady są jasne i przedstawiamy je poniżej:

  • Szkolenie okresowe – dla osób, które otrzymały prawo jazdy kategorii “C” przez 10.09.2009 i/lub prawo jazdy kategorii “D” przed 10.09.2008. Szkoleniu okresowemu powinni poddać się także kierowcy, którzy starają się o kolejne świadectwo kwalifikacji zawodowych (więcej o terminie ważności dokumentu w dalszej części tego artykułu)
  • Kwalifikacja wstępna – kursy przeznaczone są dla kierowców, którzy prawo jazdy kategorii “C” otrzymali po 10.09.2009, a prawo jazdy kategorii “D” po 10.09.2008.

A co ze świadectwem kierowcy? Jak już wspomnieliśmy, jest to dokument potwierdzający, że dany kierowca (nie będący obywatelem Unii Europejskiej), zatrudniony jest w Twojej firmie legalnie. Dodatkowo, świadectwo kierowcy stanowi potwierdzenie, że dany pracownik wykonuje przewozy zgodnie z wszelkimi wymaganiami stawianymi temu rodzajowi działalności.Dokument ten wydawany jest w oparciu o ustawę o transporcie drogowym (06.09.2001). Tekst tejże ustawy głosi, że każdy kierowca wykonujący zawodowy przewóz rzeczy, niebędący obywatelem kraju członkowskiego UE, a ubiegający się o pracę w firmie z siedzibą na terenie Polski, zatrudniany jest w oparciu o przepisy UE.

Uzyskanie świadectwa kierowcy krok po kroku

Aby zdobyć Świadectwo Kierowcy, przedsiębiorca planujący zatrudnienie cudzoziemca musi złożyć odpowiedni wniosek do Biura ds. Transportu Międzynarodowego. Wniosek musi zawierać kopię licencji wspólnotowej oraz zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy. W przypadku kierowców pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony, należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że kierowca spełnia wymagania określone w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Dokumenty te to kserokopia karty kwalifikacji kierowcy wydanej w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95 lub kserokopia prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95.

Ponadto należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego legalne zatrudnienie cudzoziemca na terytorium RP, kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy z informacją o wysyłce i potwierdzeniu, kserokopię paszportu (strony z danymi kierowcy), kserokopię prawa jazdy (awers i rewers), a także dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.

Podsumowanie

Uzyskanie świadectwa kierowcy dla cudzoziemca spoza Unii Europejskiej nie jest wcale trudne. Wystarczy jedynie pamiętać o skompletowaniu niezbędnych dokumentów.

Świadectwo kierowcy jest dokumentem, który jest wydawany przez GITD i należy do przewoźnika, a kierowca otrzymuje go do użytku w razie kontroli. W przypadku zmian kadrowych, przewoźnik powinien pamiętać o wymianie świadectwa, jeśli zatrudnił pracownika spoza UE.

Jeśli przedsiębiorca otrzyma odmowę wydania świadectwa, ma on 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub na złożenie skargi na decyzję do sądu.

Przedsiębiorca musi przechowywać wypis ze świadectwa w swojej firmie oraz informować GITD o zmianach danych zawartych w świadectwie w ciągu 28 dni od ich zaistnienia. Po ustaniu współpracy z kierowcą, przewoźnik ma obowiązek zwrócić świadectwo do urzędu wraz z blankietami A i B.

4.5/5 - (4 votes)
2024Copyright © F.H.U. "BOS" S.C | RODO i Polityka Prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Adimo.pl