Pracodawca decydując się na zatrudnienie obcokrajowca powinien być świadomy konieczności przeprowadzenia pewnych procedur, które pozwolą na legalne zatrudnienie pracownika z zagranicy. Jedną z nich jest otrzymanie odpowiedniego dokumentu. Najczęściej stosowanym rodzajem zezwolenia jest zezwolenie na pracę typu A dla obcokrajowca. Podpowiadamy, jak je uzyskać i jakie daje możliwości.

Czym jest zezwolenie na pracę typu A dla cudzoziemców i jakie daje możliwości?

Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest dla cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, oddział czy chociażby inna forma zorganizowanej działalności również znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument tego typu wymagany jest w przypadku zatrudnienia cudzoziemca spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy innego państwa niż Szwajcaria. To właśnie na mocy takiego zezwolenia obcokrajowiec może starać się o wydanie wizy czy legalne przedłużenie pracy na terenie Polski.

Kto występuje o zezwolenie na pracę typu A dla cudzoziemców?

O zezwolenie na pracę typu A dla cudzoziemców zawsze występuje sam pracodawca, który ma zamiar zatrudnić w swojej firmie obcokrajowca. To w jego gestii leży złożenie odpowiedniego wniosku we właściwym ze względu na siedzibę firmy, Urzędzie Wojewódzkim. Zgoda taka wydawana jest na okres maksymalnie 3 lat, z możliwością późniejszego przedłużenia. Co ważne, wniosek o przedłużenie musi być złożony nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego pozwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na pracę wynosi 50 złotych w przypadku, gdy praca cudzoziemca ma trwać nie dłużej niż 3 miesiące i 100 złotych w przypadku powierzenia wykonywania pracy na okres dłuższy niż kwartał. Całość opłat pokrywa pracodawca.

Uzyskanie zezwolenia na pracę typu A – krok po kroku

Może się wydawać, że w przypadku zatrudnienia cudzoziemca wystarczy sama chęć powierzenia mu pracy i złożenie odpowiedniego wniosku. Tymczasem procedura jest nieco bardziej skomplikowana. Pracodawca decydujący się na zatrudnienie obcokrajowca i starający się o zezwolenie na pracę typu A dla cudzoziemca, procedurę powinien rozpocząć od tak zwanego testu rynku pracy. Jest to nic innego jak zweryfikowanie czy na lokalnym rynku pracy nie ma zarejestrowanych osób bezrobotnych, które spełniałyby wszystkie wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku.

W tym przypadku starosta powinien wydać decyzję o braku możliwości zaspokojenia konkretnych potrzeb kadrowych. Dokumenty taki jest ważny 180 dni od momentu jego wystawienia. Co jednak najważniejsze – istnieje szereg przypadków, kiedy przeprowadzenie testu rynku pracy nie będzie koniecznie. Wśród nich możemy wymienić chociażby takie sytuacje jak:

  • zatrudnienie cudzoziemca, który przez okres 3 lat przed złożeniem wniosku nieprzerwanie mieszkał w Polsce,
  • zatrudnienie cudzoziemca w zawodzie, który znajdzie się w wykazie zawodów deficytowych,
  • zatrudnienie cudzoziemca w zawodzie znajdującym się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (np. lekarze, pielęgniarki, programiści),
  • zatrudnienie cudzoziemca, który jest doktorantem polskiej uczelni wyższej lub ukończył uczelnię wyższą w jednym z krajów Unii Europejskiej, OEG lub Szwajcarii na przestrzeni ostatnich 3 lat.

Wymienione wyżej przykłady to zaledwie kilka z obszernej listy, jaką możemy znaleźć na rządowych stronach poświęconych zatrudnieniu obcokrajowca.

Dopiero po otrzymaniu informacji Starosty, kolejnym krokiem będzie wnioskowanie o pozwolenie na pracę dla cudzoziemca.

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

Ubiegając się o zezwolenie na pracę typu A dla cudzoziemców, oprócz wspomnianej wyżej informacji starosty, niezbędne będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań kwalifikacyjnych oraz tych, które określone zostały w informacji starosty, tj. dyplom ukończenia studiów, świadectwo ukończenia szkoły średniej czy dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. W Urzędzie Wojewódzkim niezbędne będzie złożenie kopii wszystkich stron w paszporcie obcokrajowca, oświadczenie o niekaralności pracodawcy oraz umowa spółki / krs.

Składając wniosek o zezwolenie na pracę typu A warto mieć na uwadze, że Urząd Wojewódzki ma 30 dni na jego rozpatrzenie oraz wydanie decyzji.

Oceń tę stronę
2024Copyright © F.H.U. "BOS" S.C | RODO i Polityka Prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Adimo.pl