Według najnowszego Barometru zawodów będącego prognozą sytuacji w zawodach, do profesji deficytowych w Polsce należą między innymi kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Jakie są zatem wymagania stawiane kandydatom na tym stanowisku i jak wygląda kwestia zezwolenia na pracę dla kierowców ciągników siodłowych?

Zatrudnienie cudzoziemca a zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce na rzecz pracodawcy wskazanego w zezwoleniu. Jednym z etapów ubiegania się o zezwolenie na pracę jest tak zwany test rynku pracy, czyli informacja starosty dotycząca możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych danego pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy. Oznacza to, że pracodawca będzie mógł zatrudnić cudzoziemca na dane stanowisko tylko w momencie, gdy wśród osób zarejestrowanych w urzędzie nie będzie takiej, która spełni jego wymagania.

Warto jednak wspomnieć, że w szczególnych przypadkach test rynku pracy nie jest wymagany. Jednym z nich są na przykład zawody znajdujące się na liście zawodów deficytowych w Polsce.

Deficyt kierowców zawodowych według Barometru zawodów

Liczba zawodowych kierowców w Polsce jest zdecydowanie mniejsza od zapotrzebowania pracodawców. Deficyt kierowców zawodowych dotyczy przede wszystkim kierowców samochodów ciężarowych, ale także kierowców ciągników siodłowych. Zawód ten znajduje się na szczycie najnowszej listy prognozującej sytuację w zawodach, a obejmuje osoby prowadzące pojazdy samochodowe (z wyjątkiem autobusów) o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Pojazdy te przeznaczone są do transportu drogowego i przewożenia różnego rodzaju ładunków, zarówno w komunikacji krajowej, jak i zagranicznej.

Kierowca ciągnika siodłowego – jakie są wymagania dla kandydata?

Warto mieć na uwadze, że same zezwolenia na pracę dla kierowców ciągników siodłowych nie będą wystarczające, aby obsadzić takie stanowisko. Kandydat na kierowcę ciągnika siodłowego musi ukończyć kurs nauki jazdy i zdobyć prawo jazdy kategorii C lub C+E. Konieczne jest także uzyskanie kwalifikacji wstępnej, a już po rozpoczęciu pracy – ukończenie szkolenia okresowego. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że kierowca powinien wyróżniać się świetną znajomością przepisów prawa o ruchu drogowym. Nie mogą być mu obce takie zagadnienia jak budowa pojazdów, umiejętność sprawdzenia ich stanu technicznego czy zabezpieczenia ładunków przed ich przemieszczaniem. Jednym z etapów kwalifikacyjnych będzie także przejście badań lekarskich oraz psychologicznych, a także uzyskanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

Zawód ten stawia przed kandydatem szereg wymagań psychofizycznych i zdrowotnych. O jakich wymaganiach mowa? Kierowca ciągnika siodłowego powinien charakteryzować się ostrym wzrokiem i prawidłowym rozróżnianiem barw, a także nienaganną oceną odległości czy widzeniem po zmroku. Jako przeciwwskazania do pracy w tym zawodzie możemy wskazać chociażby choroby układu krążenia, padaczkę, cukrzycę czy dolegliwości związane z ograniczoną sprawnością ruchową.

Zezwolenia na pracę dla kierowców ciągników siodłowych

Wykaz zawodów, w których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty określono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2009 roku. Jedną z pozycji na wspomnianej liście zajmują między innymi kierowcy samochodów ciężarowych. Co jednak najważniejsze – kategoria ta obejmuje także podkategorię kierowcy ciągnika siodłowego. Jakie znaczenia ma to dla przedsiębiorcy, który planuje zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca? Dosyć istotne. Pracodawcy wnioskujący o zezwolenia na pracę dla kierowców ciągników siodłowych zwolnieni są z obowiązku przedstawienia informacji starosty.

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla kierowców ciągników siodłowych – co dalej? Obowiązki kierowcy

Spełnienie wymagań stawianych kandydatom oraz uzyskanie zezwolenia na pracę dla kierowców ciągników siodłowych to jednak nie wszystko. Oprócz pożądanej kategorii prawa jazdy, znajomości przepisów ruchu czy uzyskania kwalifikacji wstępnej, kierowca zobowiązany jest także do zdobycia wiedzy na temat prowadzenia dokumentacji czy chociażby zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą czy uruchomieniem przez osoby trzecie.

W zależności od wymagań i ustaleń z pracodawcą, niekiedy to właśnie na kierowcy ciąży także obowiązek nadzoru nad załadunkiem i rozładunkiem towarów. Ponadto, do obowiązków kierowcy ciągników siodłowych należy także zabezpieczenie przewożonego ładunku przed zniszczeniem czy chociażby przemieszczaniem się w trakcie jazdy. W przypadku kierowców, którzy mają zajmować się przewozem ładunków niebezpiecznych czy chociażby artykułów spożywczych, niezmiernie ważna jest znajomość zasad ich transportu.

Oceń tę stronę
2024Copyright © F.H.U. "BOS" S.C | RODO i Polityka Prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Adimo.pl