Kształt przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, zarówno na drogach Polski, jak również Unii Europejskiej jest podyktowany przede wszystkim zdrowym rozsądkiem oraz troską o bezpieczeństwo na drogach. W tym artykule przedstawiamy kompleksowy pakiet informacji na temat tego jak poprawnie należy rozliczać czas pracy kierowcy.

Kto odpowiada za czas pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy ciężarówki stanowi nieustanny temat sporów pomiędzy samymi kierowcami oraz ich pracodawcami, a wszystko to ze względu na wysokie mandaty, jakie pracownicy firm transportowych są nieraz zobowiązani płacić w przypadku, gdy kontrola na drodze wykaże przekroczenie norm.

Nadgodziny za kółkiem potrafią być naprawdę kosztowne! W świetle artykułu 92 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, kierowca którego czas pracy był dłuższy od dopuszczalnej normy, zobowiązany jest zapłacić grzywnę w wysokości do dwóch tysięcy złotych.

Warto jednak pamiętać, że zatrzymanie pojazdu na drodze nie jest jedyną sytuacją, gdy może zostać nałożona kara za przekroczenie czasu pracy. Jeżeli kontrola w firmie transportowej wykaże nieprawidłowości w zakresie ilości czasu spędzanego za kółkiem przez kierowców, odpowiedzialny jest pracodawca. Obowiązkiem firmy transportowej jest ustalenie grafiku pracy w taki sposób, by kierowca był w stanie przestrzegać wszystkich norm dotyczących czasu spędzonego za kółkiem.

Uwaga – powyższe zapisy dotyczą wyłącznie kierowców ciężarówek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeżeli jednak kierowca występuje w ramach danego transportu jako przewoźnik, to znaczy sam prowadzi działalność gospodarczą związaną z przewozami i zostaną wykazane nieprawidłowości na tachografach, to w trybie postępowania administracyjnego właśnie on otrzyma karę.

A jak kształtują się wymagania dotyczące czasu pracy kierowców w Polsce? Jak wygląda to w przypadku transportu międzynarodowego, w tym jazdy po innych krajach Unii Europejskiej? Więcej informacji w kolejnych akapitach.

Dzienny czas pracy

Jak rozliczać czas pracy kierowcy? W ciągu doby nie powinien on przekraczać 9 godzin. Bardzo istotne jest, aby co cztery i pół godziny kierowca robił przerwę ciągłą, trwającą przynajmniej 45 minut. Jeżeli jednak owe trzy kwadranse zdają się zbyt długim okresem, to można tę przerwę podzielić na dwie części: 15 minut (pierwsza) oraz co najmniej 30 minut (kolejna).

Z kolei w ciągu całego tygodnia kierowca nie może pracować dłużej niż 56 godzin.

Jak rozliczać czas pracy?

Gdzie znaleźć więcej informacji na temat rozliczania czasu pracy kierowców? Stosowne dane znajdują się zarówno w Kodeksie Pracy, jak również Ustawy o Czasie Pracy Kierowcy i dotyczą one transportów realizowanych na terenie Polski. Z kolei informacje na temat rozliczania pracy na terenie Unii Europejskiej znaleźć można w Rozporządzeniu Wspólnoty Europejskiej o numerze 561/2006 oraz dokumencie AETR, który obowiązuje na terenie całej UE.

Specjalne programy do liczenia czasu pracy

Rozliczanie czasu pracy kierowców warto oprzeć o profesjonalne oprogramowanie, które pozwoli na bezbłędne wyliczenie liczby godzin, jakie dany kierowca spędza za kółkiem. Dodatkowo, takie aplikacje powinny umożliwiać rozliczanie delegacji, premii oraz wszelkich innych kosztów związanych z pracą kierowcy.

Jaki program do rozliczania czasu pracy kierowców warto polecić? Jednym z najbardziej popularnych jest choćby Tachospeed, używany przez polską Policję, ITD czy Straż Graniczną.y

2022Copyright © F.H.U. "BOS" S.C | RODO i Polityka Prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Adimo.pl