Przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem osób muszą liczyć się z przepisami prawnymi regulującymi ten obszar działalności. Określone wymagania musi spełniać nie tylko pojazd, ale również kierowca oraz prowadzący firmę. Niezbędne będzie odpowiednie prawo jazdy kierowcy oraz licencja na przewóz osób. W zależności od liczby przewożonych pasażerów wymagana jest albo na licencja na przewóz osób busem, albo na licencja na przewóz osób autobusem.

Przewóz osób autobusami
Autobusy i autokary to z reguły duże pojazdy, które są przystosowane do przewożenia więcej niż 9 osób. Ich konstrukcja, wyposażenie oraz liczba dostępnych miejsc umożliwiają wygodny i bezpieczny transport takiej liczby pasażerów. Aby podjąć się pracy jako kierowca takiego pojazdu, należy uzyskać odpowiednią licencję na przewóz osób autobusem. Ustawa o transporcie drogowym określa tego rodzaju dokument jako „zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika”.

Warto pamiętać, że powyższe zezwolenie obowiązuje tylko na terenie Polski. Ponadto nie uprawnia do świadczenia usług związanych z przewozem osób objętych innymi licencjami. Osobne zezwolenia wymagane są do przewozu z wykorzystaniem samochodu osobowego, taksówki lub pojazdu mieszczącego od 7 do 9 osób razem z kierowcą.

Aby uzyskać licencję wspólnotową międzynarodową, przedsiębiorcy zajmujący się przewozem osób muszą spełnić określone wymagania. Dzięki niej możliwe będzie wykonywanie kursów autokarem lub autobusem pomiędzy państwami. Dokument jest wydawany na odnawialne okresy, jednak nie dłuższe niż 10 lat. Zainteresowani przedsiębiorcy muszą:

  • być zameldowani w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • dysponować bazą eksploatacyjną – pojazdami oraz infrastrukturą, która w minimalnym stopniu powinna obejmować miejsce postojowe lub miejsce do załadunku i rozładunku;
  • przedstawić zaświadczenie o niekaralności;
  • udowodnić odpowiednią zdolność finansową przez udokumentowanie posiadanego majątku;
  • posiadać właściwe kompetencje zawodowe.

Organem który zajmuje się wydawaniem oraz odnawianiem międzynarodowej licencji na przewóz osób autobusem jest Główny Inspektor Ruchu Drogowego. Wydawana jest przedsiębiorcy wyłącznie wtedy, gdy posiada on zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. W przypadku licencji krajowej należy zwrócić się do starosty właściwego dla siedziby firmy.

Licencja na przewóz osób autobusem – kwestie organizacyjne
Decydując się na uzyskanie licencji na przewóz osób autobusem, należy liczyć się z niemałymi kosztami. Za licencję krajową trzeba zapłacić:

  • 200 zł, jeśli wydawana jest na okres od 2 do 15 lat,
  • 250 zł, jeśli wydawana jest na okres od 16 do 30 lat,
  • 300 zł, jeśli wydawana jest na okres od 31 do 50 lat.

Warto mieć na uwadze, że opłata dotyczy każdego z pojazdów.

Aby rozpocząć działalność gospodarczą obejmującą przewóz drogowy powyżej 9 osób, należy posiadać – oprócz samej licencji na krajowy transport osób – wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz certyfikat kompetencji zawodowych w tej dziedzinie. Ponadto kluczowy jest także odpowiedni pojazd z ważnymi badaniami technicznymi i tachografem.

Jak widać, kwestie organizacyjne związane z ubieganiem o licencję na przewóz osób autobusem są nieco skomplikowane. W razie wszelkich pytań warto udać się do odpowiedniego urzędu i rozwiać swoje wątpliwości. Przed założeniem działalności warto upewnić się, co będzie nam potrzebne oraz jakie wymagania musimy spełnić. W innym wypadku możemy narazić się na niepotrzebne problemy i komplikacje, a nawet wysokie kary finansowe. Przewóz drogowy osób bez właściwych zezwoleń oraz licencji jest surowo zabroniony.

Oceń tę stronę
2024Copyright © F.H.U. "BOS" S.C | RODO i Polityka Prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Adimo.pl