Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika, czyli ubezpieczenie OCZ, to polisa zapewniająca ochronę na wypadek roszczeń lub zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności przewoźnika drogowego. Powstało ono jako alternatywa dla udokumentowania zdolności finansowej sprawozdaniem finansowym. Sprawdzamy, jaką konkretnie rolę pełni i kiedy wymagane jest ubezpieczenie OCZ.

Co to jest ubezpieczenie OCZ?

Ubezpieczenie OCZ to ubezpieczenie, które powstało poniekąd w odpowiedzi na wymóg, jaki na zawód przewoźnika drogowego nakłada Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z 21 października 2009 roku. Jednym z kluczowych wymogów, jaki znalazł się w przywołanym dokumencie jest konieczność posiadania odpowiedniej zdolności finansowej na wypadek zobowiązań i roszczeń wynikających z prowadzenia działalności transportowej.

W styczniu 2012 roku w życie weszła nowa ustawa o transporcie drogowym, która narzuciła na przewoźników obowiązek dokumentowania zdolności finansowej jedynie na podstawie sprawozdania finansowego. Wcześniej, potwierdzenie sytuacji finansowej było możliwe także na podstawie środków pieniężnych, akcji, udziałów czy chociażby posiadanych nieruchomości. Wejście w życie ustawy zmieniającej dokumentowanie przez przewoźników zdolności finansowej przy ubieganiu się o licencje transportowe, spotkało się jednak ze sporym sprzeciwem. Odpowiedzią, a jednocześnie ukłonem w stronę przewoźników było wprowadzenie możliwości dokumentowania zdolności finansowej właśnie ubezpieczeniem OCZ.

Dziś, ubezpieczenie OCZ jest ubezpieczeniem spełniającym wymóg określony w rozporządzeniu i jest wymagane dla uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz uzyskanie licencji transportowej wspólnotowej.

Polisa OC zawodowej przewoźnika – jaki jest zakres ubezpieczenia OCZ?

Ubezpieczenie OCZ zapewnia ubezpieczonemu ochronę na wypadek niemożności zaspokojenia przez niego zobowiązań finansowych, które związane są z prowadzeniem działalności przewoźnika drogowego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są sytuacje, których przyczyny czy też występujące w ich następstwach konsekwencje, rodzą zobowiązania pieniężne, których zgłoszenie nastąpiło w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. To, co jednak najważniejsze – aby ubezpieczenie OCZ spełniło swoją rolę, zdarzenie ubezpieczeniowe musi bezpośrednio powodować utratę zdolności finansowej do regulowania zobowiązań.

Warto również zwrócić uwagę na termin, w którym towarzystwo powinno zostać poinformowane o zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego. Może się okazać, że w przypadku zdarzeń, o których ubezpieczyciel zostanie poinformowany później niż 5 dni od zdarzenia, ochrona ubezpieczeniowa po prostu nie zadziała. Dlatego też warto dokładnie zapoznać się z zakresem ubezpieczenia czy wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ile wynosi suma ubezpieczenia OCZ?

Suma ubezpieczenia będąca górną granicą odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, a jednocześnie określająca wartość, do której przewoźnik drogowy jest zabezpieczony, ustalona jest na podstawie wspomnianego wyżej Rozporządzenia. Na wysokość sumy gwarancyjnej wpływ ma także wielkość floty.

  • Suma gwarancyjna na pierwszy pojazd silnikowy (lub zespołu pojazdów) wynosi 9000 euro.
  • Suma gwarancyjna dla każdego dodatkowego pojazdu silnikowego (lub zestawu pojazdów) wynosi 5000 euro.

Ubezpieczenie OCZ – jakie są wyłączenia odpowiedzialności?

Ubezpieczenie OCZ, jak każde inne ubezpieczenie, nierozerwalnie łączy się także z kwestią wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli przypadków, w których ubezpieczenie po prostu nie zadziała. Tutaj warto zwrócić szczególną uwagę na warunki, jakie oferuje i stawia konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe. Choć mogłoby się wydawać, że ubezpieczenie, które ma pokryć ewentualne roszczenia związane z prowadzoną działalnością zawodową, obejmuje także chociażby kwestie podatkowe czy kwestie karne, w wyłączeniach odpowiedzialności większości ubezpieczycieli znajdziemy zapis mówiący o tym, że ubezpieczenie OCZ nie pokrywa zobowiązań wynikających chociażby z kar sądowych i administracyjnych, a także mandatów, grzywien czy odszkodowań o charakterze karnym.

Oceń tę stronę
2024Copyright © F.H.U. "BOS" S.C | RODO i Polityka Prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Adimo.pl