Karta kierowcy to dokument, w którego posiadaniu musi być każdy kierowca prowadzący pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy. W szczególności dotyczy to pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony oraz tych, które są przystosowane do przewozu więcej niż 9 osób. W tym artykule wyjaśniamy, kiedy niezbędna jest wymiana karty kierowcy i jak się do tego zabrać?

Procedury związane z tego typu dokumentami są regulowane przez Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 165/2014 o stosowaniu urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym. Za wydawanie oraz wymianę karty kierowcy odpowiadają określone organy państw członkowskich Unii Europejskiej – w naszym kraju jest to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) w Warszawie.

Wniosek o wymianę karty kierowcy

Najczęściej wymiana karty kierowcy jest konieczna wtedy, gdy skończy się ważność poprzedniego dokumentu – okres wynosi maksymalnie 5 lat. W przypadku, gdy termin ważności prawa jazdy upływa wcześniej, dostosowywany jest także okres samej karty kierowcy. Wymiana jest konieczna także w przypadku uszkodzenia posiadanego wcześniej dokumentu. W sytuacjach takich jak kradzież czy zgubienie karty możemy prowadzić pojazdy bez niej maksymalnie 15 dni i jesteśmy zobowiązani jak najszybciej powiadomić PWPW o zaistniałym problemie.

W celu uzyskania nowego dokumentu należy wypełnić wniosek o wydanie karty kierowcy. Można zrobić to w formie tradycyjnej lub elektronicznej, przesyłając wniosek odpowiednio pocztą lub poprzez ESP PiK – Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu Pojazd i Kierowca. Wraz z wnioskiem należy złożyć kopię ważnego prawa jazdy, fotografię kierowcy oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie karty kierowcy. Koszt wyrobienia dokumentu to 172,20 zł brutto, a tytuł przelewu powinien zawierać NIP lub PESEL oraz imię i nazwisko kierowcy. Jeżeli formalności zostaną dopięte, pozostaje tylko poczekać – czas wydania karty wynosi do 30 dni roboczych. Wnioski składane przez internet są z reguły przetwarzane znacznie szybciej dzięki częściowej automatyzacji procesu.

Konsekwencje jazdy bez karty kierowcy i innych wykroczeń

Jazda bez karty kierowcy do duże ryzyko – prowadzący pojazd jest narażony na wysokie kary finansowe i obostrzenia. Warto zatem kontrolować termin ważności karty, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji oraz dodatkowych kosztów. Jeśli dokument został zgubiony lub skradziony, możemy poinformować PWPW drogą mailową lub faksem.

Przede wszystkim pod żadnym pozorem nie należy używać cudzej karty kierowcy – to jedno z najpoważniejszych wykroczeń. Wysokość mandatu w takiej sytuacji wynosi aż 2 tysiące złotych. Karę tę ponosi kierowca, a w niektórych przypadkach także zatrudniające go przedsiębiorstwo. Regularne kontrole przeprowadzane przez Inspekcję Ruchu Drogowego sprawdzają czas pracy kierowców, dane z tachografu oraz właśnie kartę kierowcy. To niezmiernie ważny dokument dla kierowców zawodowych – wykroczenia mogą wiązać się z postępowaniem przeciwko firmie, co może doprowadzić nawet do całkowitego zakazu przewozów drogowych w kraju i za granicą.

Karta kierowcy – co warto wiedzieć?

Podobnie jak w przypadku wydawania pierwszej wersji dokumentu, opłata podczas składania wniosku o wymianę karty kierowcy wynosi 172,20 zł. To niezmiernie ważny dokument, którego właściciel musi wypełniać określone obowiązki. Przede wszystkim kierowca zawodowy jest zobowiązany stosować kartę w każdym dniu swojej pracy, od momentu przejęcia pojazdu. Ponadto zabronione jest wyjmowanie karty z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem prowadzenia pojazdu. Warto też dodać, że kierowca powinien należycie obchodzić się z dokumentem – chronić go przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi

Oceń tę stronę
2024Copyright © F.H.U. "BOS" S.C | RODO i Polityka Prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Adimo.pl