Nowelizacja ustawy o rachunkowości z końca roku 2021 wprowadziła m.in. możliwość niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez ASI.

Art. 57. Wyłączenie jednostki zależnej spod konsolidacji 

  1. Konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli:
    1. udziały tej jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie;
    2. występują poważne długoterminowe ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką;
    3. bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów lub bez zbędnej zwłoki nie można uzyskać informacji niezbędnych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przy czym może mieć to zastosowanie w wyjątkowych przypadkach, które zostaną odpowiednio udokumentowane.
  2. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym uprawnionych do posługiwania się nazwą „EuVECA” albo „EuSEF”.
    Zgodnie z wnioskami wynikającymi z konsultacji społecznych nad zmianami dotyczącymi dodanego par. 2 do art. 57, wynika ze zamierzeniem ustawodawcy było wyłączenie ASI/ZASI z obowiązku konsolidacji. Zwracamy jednocześnie uwagę, że sposób wprowadzenia powyższego zapisu budzi pewne ryzyka interpretacyjne. W związku z powyższymi wątpliwościami z uwagą obserwujemy kształtowanie się orzecznictwa w Polskim zakresie prawnym, co do wyżej wymienionej zmiany.   

Zobacz także

01/02/2022

Minimalny podatek dochodowy

Wraz z nowym rokiem, nastąpiła istotna zmiana w zakresie systemu podatkowego – został wprowadzony podatek minimalny w zakresie podatku CIT […]

More
2022Copyright © F.H.U. "BOS" S.C | RODO i Polityka Prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Adimo.pl