Zawodowy przewóz osób i rzeczy łączy się z koniecznością posiadania licencji transportowej. Z tego powodu niezbędne jest posiadanie przez przewoźnika drogowego dokumentu o nazwie ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej w transporcie. Jest to bezwzględnie wymagany dokument, bez którego przewoźnik nie może otrzymać licencji bądź zezwolenia na przewożenie towarów lub osób. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI »

Podstawa prawna

Z racji wymogów związanych z licencjami ubezpieczenie często nie jest celem samym w sobie, a środkiem do uzyskania wspomnianych zezwoleń. Przedmiotem ubezpieczenia są zobowiązania finansowe lub roszczenia wystosowane wobec ubezpieczającego się przewoźnika, bezpośrednio związane z jego działalnością.

 Szczegóły ubezpieczeń przewoźników transportu drogowego reguluje się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., które ustanawia warunki wykonywania tego zawodu. Jedną z kluczowych informacji przy zdobywaniu ubezpieczenia jest podanie liczby pojazdów, jakimi dysponuje przewoźnik. Od tej kwestii zależy uzyskana kwota. Jeżeli firma dysponuje jednym pojazdem, to suma gwarancyjna wynosi dziewięć tysięcy euro. Dla każdego kolejnego jest to po pięć tysięcy euro. Wspomniane kwoty również są zawarte w treści rozporządzenia.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej w transporcie jako forma zabezpieczenia

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej w transporcie stanowi formę zabezpieczenia finansowego przewoźnika. Co ważne, jest ona akceptowana przez starostwa powiatowe i Główny Inspektorat Transportu Drogowego jako udokumentowanie finansowej zdolności w trakcie starania się o licencję transportową.

 Wskazane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego obliguje przewoźników do wykazania w każdej chwili możliwości spełnienia wszelkich roszczeń pieniężnych. Jego treść określa także zasady wypisania z posiadanych już licencji na przewozy drogowe oraz wydawania nowych. W odpowiedzi na wymogi rozporządzenia towarzystwa ubezpieczeniowe proponują OC zawodowe przewoźnika, które daje niejako gwarancję realizacji obowiązku wywiązywania się z roszczeń i zapewnienia płynności finansowej. Możemy jednak spotkać się z utrudnieniami przed wypłatą środków z tytułu ubezpieczenia.

Warunki ubezpieczenia – nie zawsze łatwe w realizacji

W ofertach różnych firm ubezpieczeniowych możemy znaleźć nieco odmienne warunki ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej. Wspólnym elementem jest jednak konieczność udowodnienia wystąpienia zdarzenia losowego, na które przewoźnik nie miał wpływu i które bezpośrednio łączy się z czynnościami zawodowymi. Sytuacja musi mieć miejsce w okresie obowiązywania ubezpieczenia.

 Dodatkowo do zobowiązań firmy transportowej należy udowodnienie zasadności zobowiązań. Oznacza to, że przewoźnik musi przez zaistnienie zdarzenia losowego odnotować utratę zdolności finansowej, która uniemożliwi pokrywanie należności wobec osób trzecich. Musimy ponadto liczyć się z szeregiem przypadków wyłączających możliwość wypłaty ubezpieczeń. Należą do nich między innymi wojny, silne zjawiska pogodowe, akty sabotażu – obecnie na liście znajdują się także działania państw mające na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Samo ubezpieczenie najczęściej można zawrzeć przez internet.

 Z perspektywy przewoźnika często najistotniejszą kwestią będzie fakt udowodnienia swojej zdolności finansowej w postaci ubezpieczenia. Jest to dodatkowy koszt dla firmy, jednak znacznie ułatwi uzyskanie potrzebnych licencji i zezwoleń. Przed zawarciem ubezpieczenia warto zaznajomić się z ofertami konkretnych firm, aby znaleźć najbardziej odpowiednią ofertę.

Oceń tę stronę
2024Copyright © F.H.U. "BOS" S.C | RODO i Polityka Prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Adimo.pl