Coraz więcej firm transportowych z Polski współpracuje z firmami z Białorusi, importując i eksportując za naszą wschodnią granicę produkty za pośrednictwem ciężarówek. Zgodnie z przepisami, każdy obywatel RP wjeżdżający na terytorium Białorusi, bez względu na cel swojej podróży, zobowiązany jest posiadać wizę uprawniającą do wjazdu i pobytu na terenie kraju.

W odpowiedzi na potrzeby firm transportowych, w ramach naszej kompleksowe oferty, świadczymy usługi pośrednictwa w uzyskaniu wizy białoruskiej dla kierowców zawodowych. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, możemy zaoferować naszym Klientom profesjonalną pomoc w szybkim uzyskaniu wizy do Białorusi w cenach niższych niż w biurach pośrednictwa wizowego.

Aktualne przepisy

Kierowcy zawodowi planujący podróż do Białorusi, zobowiązani są do złożenia wniosku wizowego w Ambasadzie Białorusi w Warszawie. Zdajemy sobie sprawę, że w napiętym grafiku kierowców ciężarowych samodzielne uzyskanie wizy do Białorusi może być uciążliwe. Dlatego wszystkich kierowców zawodowych udających się do Białorusi, wyręczamy w złożeniu wypełnionego i podpisanego wniosku oraz kompletu wymaganych dokumentów.

Przypominamy, że kierowcom zawodowym ubiegającym się o wizę do Białorusi, wydawane są różne rodzaje wiz – wiza tranzytowa dwukrotna/wielokrotna, wiza długoterminowa jednokrotna/dwukrotna oraz wiza długoterminowa wielokrotna (roczna).

Koszt oraz czas oczekiwania na wizę do Białorusi

Dokumenty wymagane od kierowców starających się o wizę tranzytową dwukrotną/wielokrotną na Białoruś zawierają: aktualne zdjęcie, nie starsze niż 6 miesięcy, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (sama głowa twarz na wprost, na białym tle), paszport – w przypadku nowego paszportu stary paszport do wglądu, wizę do Rosji, aktualny adres zamieszkania kierowcy, aktualne dane firmy, na którą ma być złożony wniosek oraz ubezpieczenie do wizy, ubezpieczenie do wizy (wystawiamy po otrzymaniu dokumentów).

Kierowcy ubiegający się o wizę długoterminową (docelową) jednokrotną lub dwukrotną zobowiązani są dostarczyć – zdjęcie – aktualne, nie starsze niż 6 miesięcy, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (Sama głowa, twarz na wprost, na białym tle), paszport – w przypadku nowego paszportu stary paszport do wglądu, aktualny adres zamieszkania kierowcy, aktualne dane firmy na którą ma być złożony wniosek wizowy, kserokopię Licencji Międzynarodowej, adres firmy na terytorium Białorusi, podanie firmowe z prośbą o wydanie wizy, ubezpieczenie do wizy (wystawiamy po otrzymaniu dokumentów, ostemplowany wniosek wizowy (załącznik .PDF).

Kierowcy ubiegający się o wizę długoterminową (docelową) wielokrotną zobowiązani są dostarczyć – zdjęcie – aktualne, nie starsze niż 6 miesięcy, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (Sama głowa, twarz na wprost, na białym tle), paszport – w przypadku nowego paszportu stary paszport do wglądu, aktualny adres zamieszkania kierowcy, aktualne dane firmy na którą ma być złożony wniosek wizowy, kserokopię Licencji Międzynarodowej, adres firmy na terytorium Białorusi, podanie firmowe z prośbą o wydanie wizy, ubezpieczenie do wizy (wystawiamy po otrzymaniu dokumentów, ostemplowany wniosek wizowy (załącznik .PDF), zaświadczenie z ZMPD.

Wymagane dokumenty do przydzielenia wizy

Czas oczekiwania na wydanie wizy do Białorusi dla kierowcy zawodowego wynosi do 48 godzin w trybie ekspresowym oraz maksymalnie 5 dni roboczych w trybie normalnym. Szczegółowy cennik opłat konsularnych dostępny jest w cenniku załączonym na stronie.

2022Copyright © F.H.U. "BOS" S.C | RODO i Polityka Prywatności | Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Adimo.pl